Globes-bodies

Av Ann Sara Loe (2014)

Om kunstverket

utsmykning bestående av fem deler, fordelt på ulike vindusflater.

Relaterte artikler