Storgaten i Molde

Av Karl Angvik (1982)

Relaterte artikler