Gjenskinn av dagen

Av Ørnulf Opdahl (1999)

Relaterte artikler