Rektor Ingeborg Myklebust

Av Per Otto Wætthen (1984)

Relaterte artikler